Den gode samtale

Børn af psykisk syge

Hele familien er berørt, når en forælder bliver psykisk syg. Derfor er det vigtigt at tale med alle i familien, også med børnene.

Børn og unge kan tro, at det afhænger af dem, om deres forældre har det godt eller dårligt. De kommer let til at tage et alt for stort ansvar for forældrene og familien. De tilsidesætter deres egne behov og følelser af hensyn til familien. Derfor kan børn og unge have brug for særlig støtte, når deres forældre rammes af psykisk sygdom eller andre alvorlige psykiske problemer.

De allerfleste børn af psykisk syge forældre klarer sig igennem barndommen uden at tage alvorlig skade, selvom det altid indebærer komplikationer i barnets liv.

At barnet har en rask anden forælder, indebærer ikke altid at de får hjælp og støtte nok. For enhver forælder vil blive påvirket og belastet, hvis ens ægtefælle bliver syg, og så kan det være svært også at rumme barnets problemer.

Det er vigtigt at huske på, at for barnet er begge forældrene – også den psykisk syge forælder – værdifulde personer.

Jeg tager gerne børn og unge i individuel terapi.

Men jeg har god erfaring med at have dem i en gruppe, hvis det er muligt at samle en lille flok.

Min erfaring med at have disse grupper er at det er et pusterum for børnene og de unge.

Formålet med en gruppe er:

  • Børnene har nogen at dele deres tanker, følelser, bekymringer og spørgsmål med.
  • Børnene oplever, at andre har lignende problemer og derfor ikke føler sig alene.
  • Børnene får mere mod på livet, og får hjælp til at have fokus på egne behov.

Der skal helst være 4-5 børn eller unge i en gruppe og max 12 stk.

Før jeg starter op med en gruppe, vil jeg have en samtale med forældrene, hvor jeg hører hvad forældrenes diagnose/problem er, og når gruppen slutter, vil jeg igen have en afsluttende samtale med forældrene sammen med barnet eller den unge.

Der er naturligvis tavshedspligt i en sådan gruppe.