Den gode samtale

Supervision til faggrupper og enkeltpersoner

Formålet med supervision er, at vi i dialogen om vores arbejde får muligheder for at blive dygtigere og tænke over, om der er andre veje at gå.

Når vi arbejder med mennesker påvirkes vi både positivt og negativt, og nogle gange kommer vi til at ”sidde fast” – eller føle at noget driller os.

Nogle gange bliver vi også ”ramt” på nogle af vores egne følelser, hvilket kan betyde at vi trækker os, eller vi bliver uklare i det, vi laver.

Man får muligheden for at udvikle personlige- og faglige resssourcer, individuelt og i gruppen. Og ens samarbejds-relationer udvikles og styrkes ved gruppesupervision.

Til hvem

Jeg giver primært supervision til faggrupper som arbejder med børn, unge og familier.

Det er det område jeg selv har arbejdet indenfor i 25 år.

Reflekterende team

Når supervisionen foregår i en gruppe, er der en dialog mellem supervisor og supervisanten, imens gruppen lytter med.

Undervejs inddrager jeg gruppen med input og inspiration.

I supervisionen trækker vi derfor på individets og gruppens ressourcer.

Hvorfor er supervision en god ide?

  • Udvikle os fagligt og mulighed for fordybelse i vores arbejde.
  • Stoppe op og kigge på et fagligt dilemma.
  • Undgå stress og udbrændthed hos en eller flere i gruppen.
  • Muligheden for at finde frem til et fællesskab/fælles fodslag.

Supervisionen skal foregå med jævne, faste aftaler på et uforstyrret sted.

Vi laver en kontrakt forinden et forløb.

Der er naturligvis tavshedspligt.