Den gode samtale

Undervisning i kollegial respons

Kollegial respons er en metode, hvor kollegaer i en arbejdsenhed giver respons til hinanden ud fra deres eget faglige ståsted.

Kollegial respons har til hensigt at højne det faglige/tværfaglige niveau.

Alle, uanset erfaring og uddannelse, kan give respons, i modsætning til supervision som kræver at der er en erfaren supervisor tilstede.

Kollegial respons kræver en fast struktur, systematik og viden om kommunikation, herunder øvelse i at give feed back.

For at lave kollegial respons kræver det at man har en gruppe på min. 6 personer. Èn skal præsentere et problem, som der ønskes hjælp til. Der skal være en ordstyrer, som styrer processen. Resten af gruppen skal være villige til at stille uddybende og konkretiserende spørgsmål.

Derefter give en personlige kvittering på hvad det gør ved én selv/om man kender til det – den fremlagte problematik.

Gruppen stiller derefter deres viden, hypoteser, refleksioner, egne historier, tilbagemeldinger, informationer til rådighed for modtageren.

Modtageren lytter og tager imod, og sorterer. Hun/han er ikke forpligtet til at følge eller rette sig efter responsen. Det er ”take it or leave it”.

Jeg underviser i kollegial respons og deltager i gruppeprocessen over flere gange, indtil en gruppe selv kan styre det.

For at lave kollegial respons kræver det at man har en gruppe på min. 6 personer. Èn skal præsentere et problem, som der ønskes hjælp til. Der skal være en ordstyrer, som styrer processen. Resten af gruppen skal være villige til at stille uddybende og konkretiserende spørgsmål.

Derefter give en personlige kvittering på hvad det gør ved én selv/om man kender til det – den fremlagte problematik.

Gruppen stiller derefter deres viden, hypoteser, refleksioner, egne historier, tilbagemeldinger, informationer til rådighed for modtageren.

Modtageren lytter og tager imod, og sorterer. Hun/han er ikke forpligtet til at følge eller rette sig efter responsen. Det er ”take it or leave it”.

Jeg underviser i kollegial respons og deltager i gruppeprocessen over flere gange, indtil en gruppe selv kan styre det.