Den gode samtale

At være pårørende til en alkoholmisbruger

Min erfaring med disse, er primært fra mit arbejde i TUBA i Frederikshavn. TUBA er et terapeutisk tilbud til unge mellem 14-35 år, som er vokset op i familier med alkoholproblemer.

Jeg oplever ofte at de unge, som kommer i TUBA, fortæller hvor svært det også er for moren eller faren, som lever sammen med den alkoholiserede eller som tager beslutningen om at flytte.

Til dem er der ikke ret mange tilbud – da det er alkoholmisbrugeren der kan få hjælp via det offentlige system.

Et alkoholproblem vedrører ikke kun den, der drikker. Alkoholproblemet er lige så belastende for partner, søskende, børn samt andre nære relationer.

At leve sammen med en der har et alkoholproblem er meget belastende, ikke mindst for børnene. Men ægtefællen/samleveren har det bestemt også vanskeligt. At være konstant angst for hvad der sker, eller hvordan den drikkende kommer hjem i dag. Med tiden får man mere og mere fokus på den drikkende og børnene, og mister fuldstændig kontakten med sig selv og egne behov og grænser.

De pårørende skal lære at tilrettelægge og organisere deres relationer til andre. De skal lære at have fokus på sig selv og egne interesser og behov. De skal støttes i at de INTET kan gøre for at stoppe drikkeriet, kun den drikkende selv kan tage det ansvar. Som pårørende kan man have brug for at få hjælp til at finde egne grænser for, hvad man kan holde til og vil finde sig i.

Det er ofte et tabu at snakke om at man har et familiemedlem der drikker for meget, så derfor kommer man til at gå med det alene.

Derfor kan det være mindre farligt at snakke med en professionel.