Den gode samtale

SE-Behandling

Traumer er en del af livet, men de behøver ikke vare hele livet” Peter Levine.

Jeg arbejder med den kropsterapeutiske metode SE, Somatic Experiencing, som er udviklet af Peter Levine. Han udviklede denne metode til at afhjælpe følgerne af traumatiske oplevelser.

Når vi er udsat for en trussel reagerer vi instinktivt med kamp eller flugt. Hvis ingen af delene er muligt, reagerer vi med fastfrysning. Fastfrysning er den reaktion der sætter sig i nervesystemet og fører til en høj aktivering. Hvis den ikke bliver forløst kan det føre til en række symptomer.

Symptomerne kan være:

  • Kroniske smerter og træthed.
  • Søvnbesvær
  • Hukommelsesvanskeligheder
  • Depressionstilstande
  • Koncentrationsproblemer
  • Posttraumatisk stressreaktion

Bliver chok og traumer “frosset fast” i vores krop, kan det få os til at reagerer som om faren stadig er tilstede. Vi oplever os måske konstante på vagt eller føler os hjælpeløse og overvældede.
Det påvirker vores tillid til os selv og til andre mennesker og vores livsglæde.

SE-terapi guider en sanseproces, som nænsomt støtter nervesystemets naturlige evner til at flytte sig fra stress til balance.

Ressourcer, forstået som, et trygt sted i kroppen, positive følelser, erindringer af gode oplevelser, bruges som modvægt til traumatiseringen. Ved denne metode kan man få etableret en proces, som sætter kroppens selvhelende proces i gang.

Det er en meget nænsom og rolig metode, som jeg er meget glad for at arbejde med. Metoden er veldokumenteret og en tryg måde at arbejde med chok og traumer på.