Den gode samtale

Værdigrundlag

Jeg arbejder ud fra en oplevelsesorienteret terapiteori.

Adfærd som vi lærte i barndommen, og som var nyttige dengang, kan i voksenlivet give os problemer.

Derfor er det vigtigt at høre om individets historie og baggrund. Men det er ikke nok at høre om og analysere dette. Det er i nuét der kan laves forandringer.

Historien giver dig forståelse for dine reaktioner overfor andre mennesker og i bestemte situationer. Men det er i samvær med andre, og i en periode terapeuten, du kan ændre uhensigtsmæssige reaktioner.

Derfor er det også vigtigt at jeg som terapeuten kan være sammen med dig i nuét og ”spejle” dine reaktioner og sige hvad jeg ser.

For at jeg kan gøre dette oprigtigt, stiller det krav til mig om også at have arbejdet med mig selv gennem terapi og supervision, hvilket jeg har gjort løbende siden 1990.

Når jeg arbejder er mit udgangspunkt et positivt og lyst syn på livet. Sikre mig en god og tillidsfuld kontakt. Vise ro, nærvær og respekt.

Gennem samtaler, at få mennesker til at tro på, at livet kan blive bedre/anderledes, selvom det føles tungt og svært lige nu.

Jeg arbejder ved at være nærværende, nænsom og mild – for senere at blive mere klar og tydelig, og gerne med en portion humor.

Jeg tror på at alle mennesker inders inde ved, hvad der er bedst for dem selv, – hvis de får roen og nærværet til at mærke efter.

Processen i psykoterapi er tre processer i én. Der er selve terapiprocessen, dvs. forholdet mellem klient og terapeut, processen inden i klienten, der signalerer symptomet og processen inden i terapeuten, der reagerer på klientens symptomatiske proces. Naturligvis foregår der også andre processer.

Processen i klient-terapeut forholdet er den centrale proces, da det er kvaliteten ved vores forhold, der endeligt bestemmer, hvad der sker med en enkelte.

Frits Perls skriver:

Jeg gør det jeg vil og du gør det du vil,
Jeg er ikke sat i verden
For at leve op til dine forventninger
Og du er ikke sat i verden
For at leve op til mine.
Du er dig og jeg er mig.
Skulle det ske, at vi finder hinanden
Er det smukt.
Hvis ikke, er der ikke noget at gøre ved det.